PROJECT : บ้านกลับหัวแอร์ไดมอนด์
(ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่)
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ 125.36 รวมตารางเมตร