บริษัท ชลนที ดีไซน์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาคุณภาพสูง เค บล็อค เพียงแห่งเดียวในภาคเหนือ นำโดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคคอนกรีตมวลเบา เค บล็อค จำนวน 3,200 ก้อน เพื่อการก่อสร้างกำแพงวัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559