21/9/59  โครงการก่อสร้าง โชว์รูม อีซูซุ ศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ (สาขาสันทราย) หนึ่งในโครงการที่เลือกใช้คอนกรีตมวลเบา เค บล็อค ในการก่อสร้างทั้งโครงการ