โครงการก่อสร้างโรงแรม รวี วารี บูติค โฮเทล ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หนึ่งในโครงการที่เลือกใช้คอนกรีตมวลเบา เค บล็อค ในการก่อสร้างทั้งโครงการ