เตรียมจัดส่งและติดตั้งหินเทียมมวลเบา C STONE รุ่น RT-C20 , RT-C25 ที่โรงแรม นอร์ดวินด์ เชียงใหม่

messageImage_1513067399615

messageImage_1513067405511

messageImage_1513067412108