พิธีฤกษ์งานลงเสาเอกบ้านลูกค้าคุณณัฐภรณ์  จำปาศรี วันพฤหัสบดี ที่ 2 ก.ค. 2563 เวลา 9.00 น.