PROJECT : บ้านพิงกัน รีสอร์ต Baan Ping Kan Resort
(ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่)
ก่อสร้างอาคารห้องสัมมนาและห้องอาหาร 1 ชั้น 1 หลัง ขนาด 978 ตารางเมตร