ขอขอบคุณ บจ.กัณพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง โดยคุณเพชรกัณพงศ์ ธนเจริญพัทธ กรรมการผู้จัดการและทีมงาน ได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตและทดสอบคุณสมบัติ ผลิตภัฑณ์ของเรา คุณวิศณุ วงศ์เกตุ ceo และทีมงานให้การต้อนรับและสาธิต จนเป็นที่พอใจในคุณสมบัติอันมาตรฐาน