งานติดตั้งหินเทียมมวลเบา c stone
สวยงาม น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน แล้วยังสามารถป้องกันความร้อนและเสียงจากภายนอกอาคารได้

messageImage_1513067435182

messageImage_1513067440226

messageImage_1513067443766