29/9/59 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ โดยบริษัท ไจแอนท์บิวด์ จำกัด สถานที่ก่อสร้าง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ใช้คอนกรีตมวลเบา เค บล็อค ในการก่อสร้าง