กรรมวิธีการผลิตและวิธีการใช้งาน

 • Home
 • /
 • กรรมวิธีการผลิตและวิธีการใช้งาน

กรรมวิธีการผลิต

K BLOCK ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน แต่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับการผลิตบล็อคมวลเบาที่ซับซ้อนทั่วไป ซึ่งกรรมวิธีการผลิตนี้สามารถนำไปใช้ในงานผลิตในหน่วยงาน (Onsite Product) หรือพื้นที่ขนาดเล็กทำให้ง่ายต่อการควบคุม

วิธีการใช้งาน

การก่อบล็อก

 1. kblock สามารถใช้ได้กับปูนก่อทั่วไป ทำความสะอาด แล้วเริ่มวางปูนได้ตามแนวที่ต้องการ
 2. ก่อบล็อคแถวแรก โดยการป้ายปูนก่อด้านข้างของบล็อคให้ชิดกับเสา ใช้ค้อนยางเคาะปรับระดับก้อนต่อไป ป้ายปูนก่อทั้งสองด้านของแต่ละก้อน วางชิดกับบล็อคก้อนแรกใช้ค้อนยางเคาะปรับระดับ (ก่อจนเต็มแถว)
 3. เริ่มก่อแถวที่สองให้พรมน้ำ(เล็กน้อย) ที่สันบล็อคแถวแรกและวางปูนก่อตามแนวสันบล็อคตัดบล็อคครึ่งก้อน (หรือตามขนาดที่เหมาะสม และควรก่อแบบสลับก้อนกับแถวแรกจนเต็มแถว (ระยะสลับบล็อคไม่ควรน้อยกว่า 10 ซ.ม.
 4. ทำตามขั้นตอนดังกล่าวจนเต็มกำแพง หากกำแพงมีขนาดมากกว่า 10 เมตรต้องทับหลังและเสาเอ็น

การตัดบล็อก
การตัดบล็อค สามารถทำได้ง่ายโดยการใช้เลื่อยมือหรือใช้เครื่องเจียร์ไฟฟ้าตัดตามขนาดที่ต้องการ

การฉาบบล็อค
บล็อคมวลเบา kblock สามารถฉาบได้ด้วยปูนฉาบธรรมดาทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดได้

 1. การผสมปูนฉาบให้ผสมตามอัตราส่วนตามปกติโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตปูน (ตามที่ปรากฏอยู่บนถุงบรรจุ)
 2. ฉีดน้ำบนกำแพงที่ต้องการฉาบให้ทั่ว เพื่อทำความสะอาดโดยอาจจะใช้ แปรงช่วยในการ ปัดฝุ่นออกด้วย
 3. ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที หรือให้น้ำที่ฉีดไว้แห้งพอหมาดๆ ให้ทำการขึ้นปูนฉาบได้ทันที
 4. หากน้ำที่ฉีดไว้บนกำแพงแห้งสนิทให้ใช้แปรงหรือฟองน้ำสลัดน้ำให้หมาดๆ แล้วทำการฉาบต่อได้ทันที
 5. หลังจากการฉาบปูนและแต่งผิวเรียบร้อยแล้ว ควรมีการฉีดน้ำปูนฉาบเป็นระยะ เพื่อช่วยลด รอยร้าวจากการหดตัวของปูน